رفتن به محتوای اصلی
NIJC has a new Chicago address at 111 W. Jackson Blvd, Suite 800, Chicago, IL 60604 and a new email domain at @immigrantjustice.org.

منابع زیر احتمالاً و عمدتاً به لسان انگلیسی میباشد. ما قصد داریم در هفته های آینده منابع تکمیلی را برای پناهندگان افغان تهیه کنیم.          

دیگر مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حقوقی برای مهاجرین:

اگر در منطقه‌ای خارج از ساحه پوشش خدماتی "مرکز ملی عدلی برای مهاجرین" ساکن هستید، یا به خدماتی غیر از خدمات ما ضرورت دارید، می‌توانید با مراجعه به این منابع، نمبر تلیفون دیگر مؤسسات تأمین کننده خدمات حقوقی برای مهاجرین که در شیکاگو یا دیگر مناطق سراسر کشور فعالیت دارند را پیدا کنید.

 

حمایت حقوقی ارزان یا رایگان برای اشخاص محکوم به جرایم جنایی

اگر ساکن ایالت ایلینویز هستید و به خدمات حقوقی در قسمت جرایم جنایی ضرورت دارید، ممکن است بتوانید یک ارائه‌کننده خدمات حقوقی ارزان و یا رایگان را از منابع ذیل پیدا کنید. 

منابع خدمات اجتماعی

ما لستی از یک سلسله منابع که امکان دسترسی به غذا، مراقبت‌های صحی، مصارف کرایه و مساعدت در قسمت مراقبت از مریضان روانی را فراهم می‌کنند، تهیه کرده‌ایم.