Skip to main content

English     |     Spanish

13 marca 2018 r

5 września 2017 r. Adwokat Generalny, Jeff Sessions, ogłosił, że administracja Trumpa wycofuje w fazach program Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) do 5 marca 2018 r. W związku z tym ogłoszono kilka spraw sądowych przeciwko administracji Trumpa. W dniu 9 stycznia 2018 r. Federalny Sąd Okręgowy w Północnym Dystrykcie Kalifornii wydał wstępne uchylenie wymagające od rządu federalnego "utrzymania programu DACA w całym kraju na tych samych warunkach, które obowiązywały przed 5 września. , 2017 r. " Niniejszy dokument nie służy jako porada prawna, a raczej jest wyjaśnienien informacji wynikających z tych ogłoszeń i spraw sądowych. Osoby z DACA powinny zasięgnąć po porady prawne od zakwalifikowanego prawnika imigracyjnego lub od akredytowanego przedstawiciela DOJ w celu pełnej oceny własnej indywidualnej sprawy.

1. Kto może złożyć wniosek o odnowienie swojego DACA?
Jeśli Twój DACA wygasł w dniu 5 września 2016 r. lub później, możesz złożyć wniosek o odnowienie DACA. Osoby zainteresowane udziałem w jednej z naszych nadchodzących bezpłatnych klinik odnowy DACA mogą zarejestrować się tutaj.

Jeśli Twój DACA wygasł przed 5 września 2016 r. lub został wcześniej zakończony, możesz wysłać nową wstępną aplikację DACA. Osoby, które utraciły ważność DACA w danym okresie które są zainteresowane złożeniem nowej wstępnej aplikacji DACA, mogą umówić się z nami na konsultację dzwoniąc pod numer 312-660-1370 lub wysyłając e-mail na adres nijcild@heartlandalliance.org.

2. Czy mogę złożyć wstępną aplikację DACA, jeśli nigdy wcześniej nie złożyłem podania o DACA?
USCIS (imigracja) nie przyjmie wstępnych wniosków o DACA od osób, które nigdy wcześniej nie otrzymały DACA.

3. Czy muszę czekać do 150 dni przed wygaśnięciem mojego DACA, aby złożyć wniosek o odnowienie?
USCIS uprzednio zalecało złożenie wniosku o przedłużenie DACA między 150 dniami a 120 dniami przed upływem bieżącego okresu DACA. Jeśli jednak złożysz wniosek o przedłużenie przed tym okresem, USCIS przyjmie Twoj aplikację. USCIS akceptuje aplikacje o przedłużenie DACA nawet od osób, których DACA wygasa w 2019 roku.

4. Jak długo USCIS będzie nadal akceptowało wnioski o odnowienie DACA?
USCIS musi nadal akceptować wnioski o przedłużenie DACA i wnioski o wstępne DACA od poprzednich odbiorców DACA aż, i jeśli, nakaz sądu wyższego zostanie zmieniony, ale ta data jest nieznana. Odwołanie wstępnego nakazu jest obecnie rozpatrywane przed Dziewiątym Sądem Apelacyjnym. Termin możliwośći złożenia wniosku o przedłużenie DACA może być bardzo krótki, i może leżeć w interesie prawnym odbiorców DACA aby wysyłać aplikacje w bardzo niedalekiej przyszłości.

5. Co oznacza dla mnie termin 5 marca?
5 marca był pierwotnym terminem wyznaczonym 5 września 2017 r., w którym program DACA zacząłby się stopniowo zakańczać. Wcześniej administracja ogłosiła, że osoba z terminem DACA który wygasa w dniu 6 marca 2018 r. lub później, nie będzie mogła złożyć wniosku o odnowienie DACA. Jednak ze względu na nakazu sądowego, przedłużenia DACA będą nadal akceptowane aż do momentu, gdy wyższy sąd unieważni tę decyzję.

6. Jeśli nakaz sądowy zostanie odwrócony, co stanie się z obecnymi odbiorcami DACA
Zgodnie z ogłoszeniem o odwołaniu z 5 września 2017 r. obecni odbiorcy DACA będą mogli zachować zarówno okres odroczonego działania („deferred action”), jak i dokumenty zezwalające na zatrudnienie („EADs/work permits”) do momentu wygaśnięcia, chyba że zostaną one odebrane lub odwołane z przyczyn wykraczających poza komunikatem o anulowaniu programu.

7. Co stanie się z osobami, które obecnie mają w oczekiwaniu wniosek DACA (początkowy lub odnowienie) który był złożony przed ogłoszeniem 5 września 2017 r?
USCIS (imigracja) będzie nadal rewidować wszystkie prawidłowo złożone wnioski o wstępne prośby lub o przedłużenie DACA, które były w toku przed ogłoszeniem z 5 września 2017 roku.

8. Co zrobić, jeśli osoba ma złożony wniosek, ale USCIS (emigracja) nie wydała decyzji?
Jeśli wniosek o odnowienie jest już rozpatrywany dłużej niż 105 dni, osoba składająca wniosek lub jej adwokat może ubiegać się o informacje telefoniczne pod numerem 1-800-375-5283 lub poprzez platforme internetową US Citizenship and Immigration Service ("USCIS" ): https://egov.uscis.gov/e-request.

Jeśli nie przyniesie to rezultatu, ta osoba lub jej adwokat mogą rozważyć ubieganie się o pomoc kongresową. W Illinois, senatorowie Duckworth i Durbin mają informacje na swoich kongresowych stronach internetowych.

9. Co zrobić, jeśli wniosek danej osoby zostanie odrzucony?
Czy ta osoba zostanie deportowana? Odrzucona petycja nie spowoduje automatycznie że USCIS skieruje osobę do Immigration and Customs Enforcement ("ICE") w celu wszczęcia postępowania o wydalenie (proces sądowy dotyczący deportacji danej osoby). USCIS zastosuje istniejące zasady prawne, aby zadecydować, czy procedura deportacji jest wskazana w danym przypadku.

10. Kiedy termin DACA upłynie, czy sprawa osoby z DACA zostanie skierowana do ICE w celu deportacji?
Informacje dostarczone do USCIS we wnioskach DACA nie będą wstępnie dostarczane do ICE lub do Customs and Border Protection ("CBP") w celach deportacji, chyba że wnioskodawca spełnia kryteria wystawienia ogłoszenia o pojawieniu się w sadzie imigracyjnym. USCIS dokona przeglądu swoich danych, aby zadecydować, czy agencja uzna to za uzasadnione

11. Czy osoby z DACA, których nadal ważne zezwolenie do pracy (EAD) zostały zgubione, skradzione lub zniszczone, mogą złożyć wniosek o nową kartę EAD?
Jeśli osoba ma DACA które jest aktualnie ważne, może wystąpić o zastąpienie zgubionego, skradzionego lub zniszczonego dokumentu EAD / pozwolenia na pracę, składając nowy formularz I-765 i płacąc kwotę $495.

12. Czy osoba która posiada DACA może nadal ubiegać się o specjalne zezwolenie na podróż ("advance parole")?
Z dniem 5 września 2017 r. USCIS nie będzie już akceptował żadnych nowych próśb o DACA Advance Parole, zezwolenie na podróż.

13. Co się stanie z osobą posiadająca DACA, która oczekuje na zezwolenie na podróż (“advance parole”) w celu wyjazdu poza terytorium Stanów Zjednoczonych?
Z dniem 5 września 2017 r., USCIS będzie administracyjnie zamykć wszystkie oczekujące wnioski o DACA Advance Parole (zezwolenie na podróż) i zwróci wszystkie związane z tym opłaty.

14. Czy osoba z DACA i z już zatwierdzonym zezwoleniem na podróż może wyjechać poza kraj?
Osoby z aktualnym okresem ważności DACA i z aktualnym zezwoleniem na podróż generalnie zachowują tę korzyść dopóki nie wygaśnie. CBP ma jednak prawo do odmowy wjazdu każdej osobie - nawet takiej, która posiada zatwierdzony dokument o tymczasowym zezwoleniu na podróż. Osoby z zatwierdzonym warunkowym zezwoleniem na podróż na podstawie DACA powinny skonsultować się z prawnikiem w celu pełnego zrozumienia znacznych zagrożeń związanych z podróżowaniem.

15. Czy osoba posiadająca DACA może dalej używać swojego numeru społecznego (Socieal Security Number - SSN) po wygaśnięciu DACA?
Numer Social Security (SSN) otrzymany na podstawie DACA będzie należał do tej osoby przez całe życie. W rzeczywistości, ta osoba może dalej korzystać z SSN w różnych sprawach (bankowość, mieszkania, edukacja itp.). Jeśli chodzi o legalną pracę, osoba będzie musiała przedstawić ważne EAD / pozwolenie na pracę, aby korzystać z SSN w celach zatrudnienia.

16. Czy osoba z DACA może kontynuować pracę zgodnie z prawem?
Obecny rząd wyjaśnił, że nie zażąda zwrotu EAD / zezwoleń na pracę; osoba posiadająca DACA może kontynuować pracę zgodnie z prawem, aż do wygaśnięcia jej EAD / zezwolenia na prace. Posiadacze DACA nie są prawnie zobowiązani do powiadomienia swojego pracodawcy, że ich zezwolenie na prace dobiega końca lub wygasło. Jeśli zbliża się data wygaśnięcia, pracodawca może zażądać nowego zezwolenia na prace; pracodawca jednak nie może podjąć działań przeciwko danemu posiadacza DACA aż do czasu wygaśnięcia zezwolenia na prace (EAD). Posiadacz DACA może kontynuować poszukiwania pracy do czasu wygaśnięcia zezwolenia / EAD. Podczas poszukiwania pracy pracodawca nie może zapytać, czy dana osoba jest posiadaczem DACA, lub w jaki sposób osoba uzyskała zezwolenie na pracę.

17. Co się stanie z prawem jazdy osoby z DACA, kiedy jej DACA wygasa?
W większości stanów, prawo jazdy posiadacza DACA wygasa równocześnie z wygaśnięciem zezwolenia do pracy. Osoby powinny być ostrożne. Prawo Illinois umożliwia uzyskanie prawa jazdy “kierowcy tymczasowego” (Temporary Visitor Driver's License - TVDL). Zachęcamy osoby do ubiegania się o to prawo jazdy.

18. Co obecnie może zrobić posiadacz DACA?
Zdecydowanie zachęcamy osoby z DACA i osoby które wcześniej posiadały DACA do skonsultowania się z prawnikiem w sprawie możliwości odnowienia ich DACA. Również zachęcamy osoby z DACA oraz ich rodziny do uzyskania konsultacji prawnych w celu poszukiwania innych możliwych ulg emigracyjnych. NIJC stwierdza, że 14,3% osób które zakwalifikowały się do programu DACA potencjalnie kwalifikowało się do uzyskania stalszych ulg emigracyjnych. Aby uzyskać konsultacje prawną z NIJC, zainteresowani mogą zadzwonić na 312.660.1370 lub wysłać e-maila nijcild@heartlandalliance.org.