Skip to main content

English     |     Spanish

12 września 2017 r

5 września 2017 r. Adwokat Generalny, Jeff Sessions, ogłosił, że administracja Trumpa wycofuje w fazach program Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) do 5 marca 2018 r. Niniejszy dokument nie służy jako porada prawna, a raczej jest wyjaśnienien informacji wynikających z tego ogłoszenia. Osoby z DACA powinny zasięgnąć po porady prawne od zakwalifikowanego prawnika imigracyjnego lub od akredytowanego przedstawiciela DOJ w celu pełnej oceny własnej indywidualnej sprawy.

1. Co się stanie z obecnymi osobami którzy mają DACA?
Obecni posiadaczy DACA będą mogli zachować zarówno okres odroczonego działania (ochrona przed deportacją), jak i dokumenty upoważniąjace do pracy (karta EAD / "zezwolenie na pracę"), aż do wygaśnięcia tych dokumentów, chyba że zostaną one odebrane lub odwołane z przyczyn niezależnych od obecnego ogłoszenia administracji.

2. Co stanie się z osobami, które obecnie mają w oczekiwaniu wniosek DACA (początkowy lub odnowienie)?
USCIS (imigracja) będzie nadal rewidować wszystkie prawidłowo złożone wnioski o wstępne prośby lub o przedłużenie DACA, które były w toku przed ogłoszeniem z 5 września 2017 roku.

3. Co zrobić, jeśli osoba ma złożony wniosek, ale USCIS (emigracja) nie wydała decyzji?
Jeśli wniosek o odnowienie jest już rozpatrywany dłużej niż 105 dni, osoba składająca wniosek lub jej adwokat może ubiegać się o informacje telefoniczne pod numerem 1-800-375-5283 lub poprzez platforme internetową US Citizenship and Immigration Service ("USCIS" ): https://egov.uscis.gov/e-request

Jeśli nie przyniesie to rezultatu, ta osoba lub jej adwokat mogą rozważyć ubieganie się o pomoc kongresową. W Illinois, senatorowie Duckworth i Durbin mają informacje na swoich kongresowych stronach internetowych.

4. Czy jest jeszcze czas aby obecni odbiorcy DACA mogli złożyć wniosek o odnowienie DACA?
Osoby z aktualnym DACA które upływa w okresie od 5 września 2017 r. do 5 marca 2018 r. muszą złożyć wniosek o przedłużenie ważności do dnia 5 października 2017 r. USCIS odrzuci wszystkie wnioski o przedłużenie DACA otrzymane po 5 października 2017 roku. Osoby zainteresowane uczestnictwem w jednej z naszych najbliższych, bezpłatnych klinik odnowienia DACA mogą zarejestrować się tutaj. Nasze biuro już ma kilka klinik zaplanowanych na wrześnień.

5. Co zrobić, jeśli DACA danej osoby wygasa w lub po 6 marca 2018 r.?
Niestety, osoba z DACA które wygasa w lub po 6 marca 2018 roku, nie będzie w stanie złożyć wniosku o przedłużenie DACA. Osoba ta będzie mogła zachować zarówno okres odroczonego działania (ochrona przed deportacją), jak i zezwolenia na pracę, aż do wygaśnięcia, chyba że zostaną one odebrane lub odwołane z przyczyn leżących poza ogłoszeniem 5 września.

6. Co zrobić, jeśli wniosek danej osoby zostanie odrzucony? Czy ta osoba zostanie deportowana?
Odrzucona petycja nie spowoduje automatycznie że USCIS skieruje osobę do Immigration and Customs Enforcement ("ICE") w celu wszczęcia postępowania o wydalenie (proces sądowy dotyczący deportacji danej osoby). USCIS zastosuje istniejące zasady prawne, aby zadecydować, czy procedura deportacji jest wskazana w danym przypadku.

7. Kiedy termin DACA upłynie, czy sprawa osoby z DACA zostanie skierowana do ICE w celu deportacji?
Informacje dostarczone do USCIS we wnioskach DACA nie będą wstępnie dostarczane do ICE lub do Customs and Border Protection ("CBP") w celach deportacji, chyba że wnioskodawca spełnia kryteria wystawienia ogłoszenia o pojawieniu się w sadzie imigracyjnym. USCIS dokona przeglądu swoich danych, aby zadecydować, czy agencja uzna to za uzasadnione.

8. Czy osoby z DACA, których nadal ważne zezwolenie do pracy (EAD) zostały zgubione, skradzione lub zniszczone, mogą złożyć wniosek o nową kartę EAD?
Jeśli osoba ma DACA które jest aktualnie ważne, może wystąpić o zastąpienie zgubionego, skradzionego lub zniszczonego dokumentu EAD / pozwolenia na pracę, składając nowy formularz I-765 i płacąc kwotę $495.

9. Czy osoba która posiada DACA może nadal ubiegać się o specjalne zezwolenie na podróż ("advance parole")?
Z dniem 5 września 2017 r. USCIS nie będzie już akceptował żadnych nowych próśb o DACA Advance Parole, zezwolenie na podróż.

10. Co się stanie z osobą posiadająca DACA, która oczekuje na zezwolenie na podróż (“advance parole”) w celu wyjazdu poza terytorium Stanów Zjednoczonych?
USCIS będzie administracyjnie zamykć wszystkie oczekujące wnioski o DACA Advance Parole (zezwolenie na podróż) i zwróci wszystkie związane z tym opłaty.

11. Czy osoba z DACA i z już zatwierdzonym zezwoleniem na podróż może wyjechać poza kraj?
Osoby z aktualnym okresem ważności DACA i z aktualnym zezwoleniem na podróż generalnie zachowują tę korzyść dopóki nie wygaśnie. CBP ma jednak prawo do odmowy wjazdu każdej osobie - nawet takiej, która posiada zatwierdzony dokument o tymczasowym zezwoleniu na podróż. Osoby z zatwierdzonym warunkowym zezwoleniem na podróż na podstawie DACA powinny skonsultować się z prawnikiem w celu pełnego zrozumienia znacznych zagrożeń związanych z podróżowaniem.

12. Czy osoba korzystająca z DACA może dalej używać swojego numeru społecznego (Socieal Security Number - SSN) po wygaśnięciu DACA?
Numer Social Security (SSN) otrzymany na podstawie DACA będzie należał do tej osoby przez całe życie. W rzeczywistości, ta osoba może dalej korzystać z SSN w różnych sprawach (bankowość, mieszkania, edukacja itp.). Jeśli chodzi o legalną pracę, osoba będzie musiała przedstawić ważne EAD / pozwolenie na pracę, aby korzystać z SSN w celach zatrudnienia.

13. Czy osoba z DACA może kontynuować pracę zgodnie z prawem?
Obecny rząd wyjaśnił, że nie zażąda zwrotu EAD / zezwoleń na pracę; osoba posiadająca DACA może kontynuować pracę zgodnie z prawem, aż do wygaśnięcia jej EAD / zezwolenia na prace. Posiadacze DACA nie są prawnie zobowiązani do powiadomienia swojego pracodawcy, że ich zezwolenie na prace dobiega końca lub wygasło. Jeśli zbliża się data wygaśnięcia, pracodawca może zażądać nowego zezwolenia na prace; pracodawca jednak nie może podjąć działań przeciwko danemu posiadacza DACA aż do czasu wygaśnięcia zezwolenia na prace (EAD). Posiadacz DACA może kontynuować poszukiwania pracy do czasu wygaśnięcia zezwolenia / EAD. Podczas poszukiwania pracy pracodawca nie może zapytać, czy dana osoba jest posiadaczem DACA, lub w jaki sposób osoba uzyskała zezwolenie na pracę.

14. Co się stanie z prawem jazdy osoby z DACA, kiedy jej DACA wygasa?
W większości stanów, prawo jazdy posiadacza DACA wygasa równocześnie z wygaśnięciem zezwolenia do pracy. Osoby powinny być ostrożne. Prawo Illinois umożliwia uzyskanie prawa jazdy “kierowcy tymczasowego” (Temporary Visitor Driver's License - TVDL). Zachęcamy osoby do ubiegania się o to prawo jazdy.

15. Co obecnie może zrobić posiadacz DACA?
Zachęcamy osoby z DACA do uzyskania konsultacji prawnych w celu poszukiwania innych możliwych ulg emigracyjnych. NIJC stwierdza, że 14,3% osób które zakwalifikowały się do programu DACA potencjalnie kwalifikowało się do uzyskania stalszych ulg emigracyjnych. Aby uzyskać konsultacje prawną z NIJC, zainteresowani mogą zadzwonić na 312.660.1370 lub wysłać e-maila nijcild@heartlandalliance.org.